วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Timer Remote MC-36B N3Timer Remote MC-36B N3
ราคาถูกแค่ - บาท

Yongnuo WJ-60 LED Macro Ring FlashYongnuo WJ-60 LED Macro Ring Flash
ราคาถูกแค่ - บาท

YONGNUO RF-603
ขาย YONGNUO RF-603 ราคาถูก

YONGNUO RF-603 FLASH SHUTTER TRIGGER เหลือ - บาท

YONGNUO EX600 FLASH

A BRAND-NEW FLASH: YONGNUO EX600 FLASH
√AWL SUPPORTED FOR N’s & C’s SYSTEM
The EX600 can be triggered by 580EX II, SB-900/800/700, 7D/60D/600D, Nikon c-command and ST-E2, and flashes as TTL mode as well as M/Multi mode. To enjoy wireless TTL lighting, ratio control, as well as remote control of output level, you may only take a camera with built-in commander mode, and the EX600.
√A BRANNEW APPEARANCE
The bran-new design looks generous, original, solid and reliable.
√LARGE LCD PANEL
Large LCD panel, you can look into and set the functions on the LCD panel clearly and directly.
√MULTI FLASH SUPPORTED
YONGNUO new manual speedlite , supporting Multi flash.
√GN58@ ISO100, 105mm
YONGNUO new large guide number manual speedlite, supporting remote TTL and M, Multi modes
√MULTIPLE TRIGGER MODE SUPPORTED
The EX600 can be triggered by hot-shoe, flash command slave mode, optical S1, and S2 (pre-flash-canceled mode).
√SUPPORTS MOTOR ZOOMING(24~105mm)
The EX600 covers a focal length range of 24 ~ 105mm by operated the zooming buttons.
√SUPPORTS REMOTE TTL FUNCTIONS
In the case of remote mode, FEC, FEB, Rear-curtain sync, FE lock is supported.
√SUPER SPEED OF CHARGING RECYCLE
It only takes 3 seconds to finish a charging cycle after a full level output. Even without new batteries, you can get super charging speed that it only needs 4 to 5 seconds.
√2.5mm TYPE PC PORT PROVIDED
EX600 provides 2.5mm type PC port,you can make the flash synchronously by connecting to the PC port.
√SOUND PROMPT SYSTEM
Turn on the sound prompt function, different sounds indicate working situations help you focus on shooting.
√ADVANCED SETTINGS ON FLASH
The EX600 supports advanced settings; you can customize the unit according to your shooting preferences.
√AUTOMATIC SETTINGS SAVING
EX600 can save the current settings automatically.
√LCD PANEL USER INTERFACE WITH SUPER GELIVABLE METAL HOT-SHOE STAND

YONGNUO Flash YN-560II

YONGNUO Flash YN-560II

Create a new benchmark in the industry of high-end manual flash
YONGNUO YN560-II Flash

ФLARGE LCD PANEL
Large LCD panel, you can look into and set the functions on the LCD panel clearly and directly.
ФMULTI FLASH SUPPORTED
YN560-II is the first manual speedlite supports Multi flash in china.
ФGN58 @ ISO100, 105mm
YONGNUO new large guide number manual speedlite, supporting M/Multi modes
ФPOWER ZOOM FUNCTION
By pushing the zoom button on the speedlite, it can make the flash covered focal length range from 24 to 105mm.
ФTHE HIGH SENSITIVITY WIRELESS TRIGGERING SENSOR
The high sensitivity wireless triggering sensor inherits from YN560, which makes the S1 and S2 mode can be used in outdoor environment and the wireless triggering distance is as long as 15m, as well as 25m indoors.
ФSOUND PROMPT SYSTEM
Turn on the sound prompt function, different sounds indicate working situations help you focus on shooting
(Note: the sound can be closed).
ФPROVIDES CHARGING SOCKET FOR EXTERNAL POWER PACK
YN560-II provides charging socket for external power pack, to meet your higher demand for charging recycle.
ФPC PORT SUPPORTED
YN560-II provides PC port,you can make the flash synchronously by connecting to the PC port.
ФSUPER SPEED OF CHARGING RECYCLE
It only takes 3 seconds in charging after full power output. In addition, you can use the external power pack to accelerate the charging speed once more.
ФPOWER SAVING MODE
In the power saving mode, the speedlite will get automatic shutdown sooner; in the non-saving mode, it will take a longer time before automatic shutdown.
ФTHE AUTOMATIC SETTING SAVING
YN560-II can automatically save your current setting.
ФIMPROVED BUTTONS DESIGN
It is sensitivity and better feeling to control.
ФMETAL HOTSHOE STAND

manual:
http://www.yongnuoebay.com/sm/YN5602y.pdf

Flash Yongnuo , Wireless Flash Tigger ,Ring Flash , Battery Pack

สวัสดีครับพี่น้องชาวตากล้องทั้งหลาย วันนี้เราขอเปิดร้าน ขาย Flash Yongnuo ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องชาวตากล้องทุกท่านด้วยครับ ติดต่อได้ที่ O89-98O-9OO8 (เพชร)

ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...